EVLİYALARIN BÜYÜKLERİNDEN CÜNEYD-İ BAĞDADİ HAZRETLERİ´NİN DUASI

EVLİYALARIN BÜYÜKLERİNDEN CÜNEYD-İ BAĞDADİ HAZRETLERİ´NİN DUASI
Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri her zaman şöyle dua ederdi. 

Allah'ım sana dâimâ ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun

 Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O'nun yardımcılarına hayır duâlar olsun


 Yâ Rabbî!

 Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle

 Ey kerîm olan Allah'ım! 

Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hatâ ve kusurlarımızı affeyle

 Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar 

Kereminle eğriliklerimizi düzelt.

 Kötülüklerimizi iyiliğe tebdîl eyle


 Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım!
 

Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru

 Râzı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir

 Bizlere râzı olduğun işleri yapmayı nasîb eyle.

 Vefâtımıza kadar bu hâlimizi dâim eyle

 İrâdelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır.

 Bunlar için kalbimizi ıslâh eyle 

Uzuvlarımızı bu işlere sevkeyle.

 Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle


 Yâ Rabbî!

 Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsân eyle

 Seçtiklerine, sevdiklerine nasîb ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma hâlini sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar devâm etmeyi nasîb eyle

 Ölümümüzü iyi eyle Ölümü bize ikram, ihsân, sana yakınlık ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme

 Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasib eyle.

 Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle

 Orada bizi korkudan emin eyle. 

Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle


 Ey mahlûkâtı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım!

 Bizim o günden aslâ şüphemiz yoktur.

 O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar 

O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır 

Bizi Muhammed aleyhisselâmın yanında bulunanların arasına kat 


Allah'ım!

 Hesâbımızı kolay eyle.

 Lütfunla kereminle muâmele eyle

 Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. 

Sıratı çabuk geçen ve gıbta edilenlerden eyle 

Tartı gününde sevâbımızı ağır kıl 

Cehennem'in sesini bize işittirme.

 Cehennem'den ve Cehennem'e yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar

 Lütuf ve kereminle bizi Cennet'te kendilerine ihsânda bulunduğun peygamber, sıddıklar, şehîdler ve sâlihler ile berâber eyle

 Onlarla arkadaş olmak ne güzel


 Yâ Rabbî! 

Orada bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir hâlde berâber bulundur

 Dünyâda iken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat

 Onları umduklarına kavuştur.

 Dilediklerinden fazlasını ver

 Dünyâdan îmânla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muâmele eyle

 Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabûl eyle

 Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et.

 Hastalarına şifa ver. 

Bize ve onlara nasûh tövbe etmek nasîb et. 

Çünkü sen, çok ihsân sâhibisin ve her şeye kâdirsin


 Yâ Rabbî! 

Senin yolunda cihâd edenlere yardım eyle.

 Hem idâreciyi hem de idâre edileni ıslâh eyle 

Müslümanların işlerini üzerine alanlara, müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasîb et 


Yâ Rabbî! 

Sözlerimi birleştir. 

Bizden fitneyi gider

 Belâlardan kurtar

 Bize müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. 

Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir


 Yâ Rabbî!
 
Bizi aziz kıl, zelîl kılma. 

Bizi, senin rızâna götüren dünyâ ve âhiret işlerinde birleştir. 

Bu ancak senin yardımınla olur


 Yâ Rabbî! 

Bize, senden korkmayı, sana tâzim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin mârifet ve nîmetlerini bize ihsân ve bunları devamlı eyle


 Yâ Rabbî! 

Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza yakınlarımıza, sıhhat ve âfiyet ihsân eyle 

Bu âfiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver.

 PAYLAŞ :

YORUM YAZ

Adı Soyadı
E-mail Adresi
Rumuz
Yorum
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu
24
Şub   Pazar   2019
Bismillahirrahmanirrahim
00:52:37

İmsak

05:12

Güneş

06:47

Öğle

12:39

İkindi

15:47

Akşam

18:12

Yatsı

19:37

Besmele TV
Besmele Sohbet Odaları

Günün Hadis'i

Sosyal Medya